Nguyên lý hoạt động của động cơ Quanchai 4 kỳ là gì ?

Động cơ Quanchai 4 kỳ hoạt động dựa trên nguyên lý cơ học của chu kỳ 4 thì (4-stroke cycle), gồm 4 giai đoạn chính: hút, nén, đốt và xả.

Động cơ quanchai

Động cơ Quanchai trên máy xúc lật Hj930G

Dưới đây là chi tiết về nguyên lý hoạt động của động cơ Quanchai 4 kỳ:

1. Giai đoạn Hút (Intake):

  • Trong giai đoạn này, van hút mở và piston (pit-tông) di chuyển từ vị trí đỉnh (Top Dead Center – TDC) xuống vị trí đáy (Bottom Dead Center – BDC). Khi piston di chuyển xuống, không khí và nhiên liệu được hút vào buồng đốt thông qua van hút. Van xả đóng trong giai đoạn này.

2. Giai đoạn Nén (Compression):

  • Sau khi van hút đóng và khi piston đạt tới vị trí đáy (BDC), giai đoạn nén bắt đầu. Piston di chuyển từ vị trí đáy lên vị trí đỉnh. Khi làm như vậy, không khí và nhiên liệu trong buồng đốt được nén lại, tạo ra áp suất cao và nhiệt độ tăng.

3. Giai đoạn Đốt (Combustion):

  • Khi piston đạt tới vị trí đỉnh (TDC) và áp suất và nhiệt độ đạt tới mức cao nhất, bộ điện đánh lửa (spark plug) sẽ tạo ra tia lửa để châm ngòi nhiên liệu. Nhiên liệu được châm cháy trong không khí nén, tạo ra sự gia tăng đột ngột áp suất và nhiệt độ. Quá trình cháy tạo ra nhiệt và áp suất, đẩy piston xuống.

4. Giai đoạn Xả (Exhaust):

  • Khi piston đạt đáy (BDC) sau giai đoạn đốt, van xả mở ra và piston di chuyển từ vị trí đáy lên vị trí đỉnh (TDC). Quá trình này đẩy khí thải (khí đã cháy) ra khỏi buồng đốt và ra khỏi buồng xả thông qua van xả. Giai đoạn xả kết thúc và chu kỳ bắt đầu lại từ giai đoạn hút.

Tổng cộng, mỗi vòng hoạt động của động cơ Quanchai 4 kỳ bao gồm 4 giai đoạn như trên. Quá trình này giúp tận dụng năng lượng từ nhiên liệu để tạo ra sự di chuyển của piston, từ đó sinh ra công suất và chuyển động.

Bài Viết Liên Quan