Máy xúc lật cũ gầu 1 khối HJ932 có gầu kẹp

Động cơ quanchai 4c6máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (1)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (5)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (7)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (8)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (9)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (10)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (11)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (12)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (13)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (14)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (15)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (16)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (17)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (18)máy xúc lật cũ HJ932K kẹp gỗ (19)
    • Giá thị trường: 240.000.000 đ
    Số lượng

    Đăng ký mua hàng

    Hotline:

    Bài Viết Liên Quan